Home

De gemeente Rhenen heeft er in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe lokale politieke partij bij: TolbrugRhenen.nl. Deze politieke beweging heeft enkel als doel het plaatsen van tolpoorten bij de Rijnbrug. De inkomsten daarvan worden teruggegeven aan de inwoners van Rhenen, Elst en Achterberg zolang de eerder door de politiek beloofde nieuwe Rijnbrug er niet is.

Volgens initiatiefnemer en lijsttrekker Hendrik van Nellestijn is dit de enige manier om de politieke waanzin en loze beloftes, die de politiek heeft gedaan een halt toe te roepen. TolbrugRhenen.nl heeft kort na de introductie op Facebook al de meeste volgers van alle traditionele politieke partijen in Rhenen. De nieuwste politieke partij in Rhenen maakt daarmee een droomstart.

Extreme situaties vragen om extreme maatregelen. Al jarenlang worden inwoners uit Rhenen dagelijks geconfronteerd met lange files in en rondom Rhenen, die dagelijks langer en extremer worden. Simpelweg omdat het College van B&W in Rhenen niet bij machte is voor het belang van haar inwoners op te komen. De waanzin wordt jaarlijks erger, dit moet echt stoppen. Vier jaar geleden presenteerde de VVD in Rhenen zich als ‘bruggenbouwers’. Zij kwamen met de verkiezingsbelofte, dat ze een oplossing zouden vinden voor de files en er zou een verbreding van de Rijnbrug komen. Daar is niets van terecht gekomen. En wéér belooft de politiek van alles aan de bewoners van Rhenen en wéér zal er van al die beloftes niets terecht komen. Ik doe dat anders, ik heb maar één streven en dat is tol heffen op de Rijnbrug.

Totdat er een oplossing is voor de Rijnbrug heffen we tol op de brug middels tolpoorten en die opbrengsten (minus de kosten) gaan direct terug naar de inwoners ter compensatie van jarenlange luchtvervuiling, onnodige files en overlast.

Er gaan zo’n 30.000 auto’s per dag over de Rijnbrug en we hanteren hetzelfde tarief als de pont in Wageningen, zijnde € 2,50. Dat is dan zo’n € 75.000 omzet per dag. Dat is op jaarbasis ongeveer 23 miljoen euro. Omgerekend krijgt elke inwoner van 18 jaar of ouder € 1.000 per jaar (daar moeten de kosten nog vanaf). Een gemiddeld gezin met twee ouders en één kind boven de 18 jaar krijgt dan ruim € 3.000 per jaar (daar moeten de kosten nog vanaf) ter compensatie van de overlast van de falende politiek, loze beloften, luchtverontreiniging en tijdverlies door de files. Als je het goed doorrekent kom je veel hoger uit, maar er zullen altijd tegenvallers zijn.

Kijk voor het laatste nieuws op onze Facebookpagina.